Archer Analysis w nowej odsłonie.

Archer Analysis jest oprogramowaniem przeznaczonym do analizy wyników sekwencjonowania uzyskanych z wykorzystaniem oferowanych przez firmę Archer Dx genetycznych paneli celowanych. Oferta produktów jest bardzo szeroka i obejmuje kity o zdefiniowanych już regionach ale także takie, dzięki którym spektrum analizy może być ustalone przez użytkownika. Zastosowaniu technologii AMP (Anchored Multiplex PCR) umożliwia wykonywanie analiz z próbek z niską zawartością materiału genetycznego, wykrywania zmienności genetycznych typu indel, SNV, CNV a także fuzji genów. Dodatkowym atutem jest funkcja korekty błędów. Pozwala ona na rozpoznanie odczytów z właściwymi mutacjami, które wystąpiły z niską częstością w zbiorze odczytów wraz z wynikami potencjalnie fałszywie pozytywnymi (błędy wprowadzone podczas procesu sekwencjonowania).

W ostatnim czasie doszło do modyfikacji Archer Analysis i udostepnienia wersji 6.0. Jakich zatem nowości można się spodziewać? Oto kilka z nich :

  • zgodność z wymogami HIPAA jako dowód na to, że dane są bezpieczne i przechowywane w odpowiedni sposób;
  • możliwość dodawania danych służących jako referencja w kontekście wyszukiwania wariantów występujących z niską częstotliwością, redukowania tła i zwiększania czułości przeprowadzanych analiz;
  • modyfikowany interfejs użytkowania: między innymi ułatwienia w przywracaniu zarchiwizowanych analiz a także możliwość selekcji rodzaju plików, które chcielibyśmy wyeksportować .

Więcej informacji o oprogramowaniu Archer Analysis 6.0 – https://bit.ly/2xeoNXG