Dzień Aplikacyjny Illumina 16 listopada 2017

Szanowni Państwo, OpenExome, Analityk oraz Illumina, Inc. zapraszają na kolejne spotkanie wszystkich użytkowników systemów Illumina. Dzień aplikacyjny odbędzie się w Warszawie 16-ego listopada br. Czwartek, 16 listopada 2017, Warszawa Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (wjazd od strony ul. Banacha jak na Wydział Biologii UW) ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa Aula C10:00-16:30   Adres do potwierdzenia uczestnictwa: community@openexome.pl

 

Program:

9:30-10:00 kawa, herbata – sala 5.02 Vp

10:00-10:45  dr Zuzanna Bieniawska, Illumina, Inc. – Nextera DNA Flex overview

10:45-11:15 mgr Michał Boroń, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,  Warszawa – Nowoczesne kierunki badawcze w genetyce sądowej

11:15- 12:15 Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

  • dr Michał Koper – Wykrywanie mutacji w małych genomach eukariotycznych na przykładzie Aspergillus nidulans. Kamil Sękulski, Michał Koper, Agnieszka Dzikowska
  • dr Anna Golisz (w zastępstwie wystąpi M. Koper) – Sekwencjonowanie całkowitego RNA Arabidopsis thaliana w mutantach metabolizmu RNA traktowanych Pseudomonas syringae. Anna Golisz, Monika Stępień, Michał Krzysztoń, Joanna Kufel
  • mgr Agnieszka Piotrowska-Nowak – Diagnostyka molekularna chorób związanych z mutacjami mitochondrialnego DNA z zastosowaniem sekwencjonowania wysokoprzepustowego. Agnieszka Piotrowska-Nowak, Katarzyna Tońska
  • dr Adam Kolondra – Analiza miejsc startu transkrypcji oraz sekwencji promotorowych w mitochondrialnym transkryptomie Candida albicans metodą RNAseq. Adam Kolondra, Karolina Łabędzka-Dmoch, Joanna Węda, Katarzyna Drzewicka, Paweł Golik

12:15-12:45 dr Klaudia Pawlina-Tyszko, Instytut Zootechniki PIB Balice – Praktyczne aspekty przygotowania bibliotek mikroRNA w technologii sekwencjonowania firmy Illumina oraz wprowadzenie do bioinformatycznej analizy wyników

12:45-13:30 Lunch – sala 5.02 Vp

13:30-14:30 dr Zuzanna Bieniawska, Illumina, Inc. – Assessing The Success of Amplicon Sequencing Experiments

14:30-15:10 dr hab. Bartosz Wasąg, Gdański Uniwersytet Medyczny – Diagnostyka molekularna w onkologii

15:10-15:50 dr Tomasz Suchan, Instytut Botaniki PAN, Kraków – Zastosowanie radSeq w badaniach ekologiczno-ewolucyjnych

15:50-16:20 dr Dominik Strapagiel, Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego – Kolekcja POPULOUS – genomiczna mapa Polski w bezpłatnym dostępie

15:20-16:30 Podsumowanie

 

Zespół OpenExome i Analityk