Fuzje genów w przypadku guzów gruczołów ślinowych.

Rak gruczolakowaty ślinianek(SC), klasyfikuje się jako guz złośliwy o niższym stopniu złośliwości (low grade). W kontekście rozpoznania tego typu nowotworu, istnieją dobrze określone kryteria które pozwalają na charakterystykę w kontekście klinicznym, histologicznym oraz immunohistochemicznym. Dodatkowo udokumentowano powszechne translokacje współistniejące z tą jednostką chorobową, chociażby te, które skutkują fuzją pomiędzy genami ETV6 oraz NTRK3. Dzięki rozwojowi technologii wykorzystywanej do profilowania molekularnego (między innymi sekwencjonowanie następnej generacji), nastąpił wzrost świadomości i wiedzy na temat możliwości występowania innych rodzajów fuzji, niż wcześniej przytoczony przykład dla ETV6-NTRK3.

W obliczu tego typu informacji oraz możliwości wykorzystania tej wiedzy w związku z doborem skuteczniejszych metod leczenia, zespół naukowców z Bostonu podjął się zadania skonfrontowania nowych narzędzi pozwalających na detekcję fuzji z próbkami pozyskanymi od ich pacjentów dotkniętych gruczolakowatym rakiem ślinianek. Wyniki oraz płynące z nich wnioski opublikowano w Human Pathology a poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje i wnioski:

  • W badaniu wykorzystano 14 próbek uzyskanych od pacjentów ze wstępną diagnozą SC.
  • FusionPlex Solid Tumor Kit to narzędzie, które wybrano do detekcji fuzji . Pozwala on na wykrycie fuzji transkryptów na nici cDNA i analizą obejmuje 53 geny.
  • W 7 przypadkach wykryto dobrze udokumentowane i znane fuzje z udziałem genów ETV6 oraz NTRK3
  • W przypadku 3 pacjentów zidentyfikowano nowe fuzje genów ETV6 z genem RET. Immunohistochemiczne i morfologiczne wskaźniki określające ten typ nowotworu były praktycznie identyczne w porównaniu z fuzją typu ETV6-NTRK3. Dodatkowo, według naukowców, postać z fuzją typu ETV6-RET wydaje się wykazywać większy stopień złośliwości.
  • Jedna z próbek wykazała (co okazało się pierwszym udokumentowanym tego typu przypadkiem), dualną naturę, charakteryzującą się obecnością dwóch rodzajów fuzji ETV6-NTRK3 oraz ETV6-MAML3 we wszystkich komórkach nowotworowych.
  • Dwa przypadki początkowo skalsyfikowane jako SC, zostały przeklasyfikowane do raka przewodowego ślinianek (Intraductal carcinoma), ze względu na wykrycie fuzji NCOA4 –RET.
  • W jednym przypadku, pomimo sklasyfikowania próbki jako guz typu SC,  nie udało wykryć się żadnej translokacji skutkującej fuzją transkryptów.

Więcej informacji