Mikromacierz Infinium Global Diversity Array.

Kilkanaście dni temu illumina ogłosiła informację o wprowadzeniu do sprzedaży w 2019 roku, nowego typu mikromacierzy, Infinium Global Diversity Array. Inspiracją i zarazem głównym powodem dla którego powstało to rozbudowane narzędzie, jest ogromny projekt mający na celu przebadanie ponad miliona osób zamieszkujących USA. All of Us, jest historycznym przedsięwzięciem, którego nadrzędnym celem jest zdobycie nowej wiedzy w kontekście ludzkich chorób i poprawy zdrowia z wykorzystaniem najnowszych osiągnieć w dziedzinie sekwencjonowania DNA i genotypowania. Ośrodkami zaangażowanymi w realizacjętego planu są : Nothwest Genomics Center, The Broad Institute , Baylor College of Medicine oraz illumina jako partner wspierający, która zobowiązała się do przekazania niezbędnych zestawów pozwalających na genotypowanie. Dzięki zastosowaniu Infinium Global Diversity Array, naukowcy będą w stanie zniwelować problem dużej różnorodności w obrębie kohorty (będzie to około miliona próbek pobranych od osób wywodzących się z różnych grup), uzyskają potrzebne dane i przekażą informacje uczestnikom projektu, mogące mieć wpływ na ich stan zdrowia w przyszłości. Będą to między innymi informacje o wariantach w obrębie genów wyszczególnionych na liście ACMG-59 oraz innych wariantach kluczowych w farmakogenomice. Mutacje występujące we wskazanych genach, powiązane są z zagrażającymi życiu lub zdrowiu schorzeniami, zaczynając od hipercholesterolemii, na różnych typach nowotworów kończąc. Inicjatorzy i uczestnicy projektu spodziewają się wielu pozytywnych efektów tego projektu dotyczących zrozumienia dysproporcji zdrowotnych pomiędzy różnymi grupami, co pozwoli nam wszystkim w równym stopniu korzystać z dobroci najnowszych technologii wspierających rozwój medycyny personalizowanej.

 

Infinium Global Diversity Array, będzie również dostępny komercyjnie w połowie 2019 roku. Wtedy również prawdopodobnie będzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym produkcie.

 

Więcej informacji o projekcie All of Us