Nowe możliwości z obszaru genetyki sądowej

Firma Verogen (wydzielona z Illumina), specjalizuje się w dostarczaniu narzędzi opartych o technologię NGS w celu poszukiwania odpowiedzi na pytania w najtrudniejszych sprawach kryminalnych. Efektem prac rozwojowych zainicjowanych przez bezpośrednich użytkowników są modyfikacje pozwalające jeszcze lepiej wykorzystywać możliwości tych innowacyjnych rozwiązań.

Wśród zmian warto wymienić:

  • nowy zestaw ForenSeq DNA Signature Prep Kit sprawdzający się w przypadku laboratoriów z mniejszymi potrzebami w kontekście przepustowości. Dzięki tym modyfikacjom, użytkownicy mają do wyboru nie jedną a dwie opcje konfekcji zestawu – na 384 oraz na 96 próbek. Dodatkowo, dzięki przeprowadzonym udoskonaleniom, wydłużono okres przydatności zakupionych produktów;
  • MiSeq FGx Reagent Micro Kit, który pozwala na sekwencjonowanie do 36 próbek w jednym runie, w czasie krótszym o 6 godzin w porównaniu do standardowego zestawu MiSeq FGx Reagent Kit. Jest to odpowiedź na potrzeby laboratoriów, które zmagają się z problemem podwyższonych kosztów analizy małej liczby próbek;
  • oprogramowanie do analizy wyników w wersji 1.3.

Verogen, wychodząc naprzeciw potrzebom specjalistów z dziedziny genetyki sądowej, oferuje produkty dające nowe możliwości w badaniu zawiłych spraw kryminalistycznych, wcześniej nierozwiązywalnych ze względu na ograniczenia technologiczne. Podczas jednej analizy z wykorzystaniem kitów z serii ForenSeq, MiSeq FGx Reagent Kit a także dedykowanego oprogramowania, możemy uzyskać informacje aż o 230 markerach typu STR oraz SNP z próbek zdegradowanych lub pozyskanych w postaci mieszanin DNA. Profilowanie sprawcy z wykorzystaniem zebranego materiału i porównanie z materiałem dowodowym lub bazą danych, predykcja pochodzenia i cech fenotypowych to niektóre z możliwości oferowanych przez te produkty.