Światowy Tydzień Mózgu

W dniach 16-22 marca obchodzimy Światowy Tydzień Mózgu. Naukowcy zgłębiający na co dzień tajniki neurologii, neurobiologii, psychiatrii i psychologii stają się popularyzatorami nauki, otwierają drzwi ośrodków badawczych i uczelni dla wszystkich, którzy o mózgu chcą dowiedzieć się więcej. W bieżącym tygodniu ośrodki naukowe w wielu miastach Polski organizują warsztaty, pokazy i otwarte wykłady. Zapraszamy do przejrzenia programu Tygodnia Mózgu.

Wpisując się w temat przewodni najbliższych dni OpenExome proponuje Państwu przegląd paneli NGS i mikromacierzy, które mogą okazać się przydatne w projektach naukowych związanych z układem nerwowym i funkcjonowaniem mózgu.

TruSeq Targeted RNA Expression Neurodegeneration Panel, czyli narzędzie do badania ekspresji grupy ponad 70 genów (wymienionych w tabeli poniżej), które uznawane są za istotne w procesach neurotoksycznych I neurodegeneracyjnych. Zestaw ten jest narzędziem do przygotowania celowanej biblioteki RNA-Seq. Biblioteki przeznaczone są do analizy na platformach NGS Illumina, a podczas jednego cyklu pracy MiSeq można przeanalizować do nawet 325 prób/bibliotek TruSeq Targeted RNA Expression Neurodegeneration. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie producenta.

TruSight Autism, panel genowy pozwalający na przygotowanie biblioteki do celowanego resekwencjonowania DNA, który uwzględnia 101 genów opisywanych jako powiązane z rozwojem autyzmu u dzieci. Wybór sekwencji docelowych i optymalizację panelu TruSight Autism producent prowadził w ścisłej współpracy ze specjalistami z amerykańskiego Kennedy Krieger Institute w Baltimore. Biblioteki przygotowane szlakiem Trusight Autism mogą być analizowane na każdej platformie NGS Illumina, w jednym cyklu pracy sekwenatora MiSeq możliwa jest analiza do 24 prób. Lista genów uwzględnionych w panelu i dodatkowe szczegóły techniczne opisano tutaj.

Infinium PsychArray BeadChip Kit, to macierze obejmujące ponad 500 000 markerów uznawanych za istotne w diagnozowaniu genetycznego podłoża chorób psychicznych. Pośród tej puli SNP uwzględniono warianty genetyczne sekwencji wiązanych z rozwojem takich jednostek chorobowych jak: schizofrenia, choroba dwubiegunowa, schorzenia zaliczane do grupy autyzmu, ADHD, depresja czy zespół Touretta. Dodatkowo istnieje możliwość rozbudowania macierzy o kolejne 60 000 markerów wybrane przez badacza. Na pojedynczej macierzy można przeanalizować jednocześnie 24 próby. Odczyt winien być wykonany w aparacie iScan, HiScan lub HiScanSQ. Szersze informacje o macierzach PsychArray BeadChip dostępne są tutaj.