Wpływa agrokultury na mikrobiom jelitowy.

img
źródło: https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2005396
Distinctions in the gut microbiome across lifestyles.

Mikrobom jelitowy wpływa  na wiele aspektów naszego życia, między innymi fizjologię, metabolizm składników odżywczych, odpowiedź immunologiczną a nawet oporność na patogeny chorobotwórcze. Pomimo tak wielu ważnych funkcji, które spełnia w ludzkim organizmie, jego kompozycja oraz skład są wysoce podatne na zmiany w otaczającym nas środowisku a także składniki pokarmowe, które przyjmujemy. Czynnikiem uznawanym jako krytyczny w tym kontekście jest rewolucja przemysłowa i pojawiające się w jej wyniku nowe metody pozyskiwania pokarmu i gospodarowania środowiskiem. Dotychczasowe badania, sugerowały znaczny kontrast w kompozycji mikrobiomu ludzkiego pomiędzy populacjami uprzemysłowionymi a nieuprzemysłowionymi (dokonano porównania populacji zamieszkujących Afrykę oraz Amerykę Południową z populacjami zamieszkującymi Europę oraz USA i wskazano różnicę zależne od regionu geograficznego i stylu życia). Jednakże precyzyjne wytypowanie czynnika dominująco wpływającego na tego typu zmiany z wykorzystaniem danych porównawczych pomiędzy populacjami tak różnymi pod kątem rozwoju gospodarczego, zamieszkiwanego terytorium i kultury może być mocno utrudnione ze względu na silną zależność tych zmiennych z warunkami życia, takimi jak: dostęp do leczenia, dieta i warunki sanitarne.

 

W związku z potrzebą ograniczenia potencjalnych zmiennych do minimum, naukowcy postanowili skupić swoje badania na regionie zlokalizowanym w Himalajach i czterech populacjach różniących się w głównej mierze stopniem zawansowania w stosowaniu produkcji żywności poprzez uprawę roli i hodowlę zwierząt. W badaniach uwzględniono następujące grupy : Chepang kontynuująca łowiecko – zbieracki tryb życia, Raute oraz Raji które w przeciągu 30 lub 40 lat przeszły z trybu łowiecko-zbierackiego na rolniczo – hodowlany, oraz ostania z grup Tharu która praktykowała metody rolnicze i hodowlane od ponad 250 lat. W celu uzyskania szczegółowych informacji o kompozycji mikrobiomu poszczególnych grup przeprowadzono sekwencjonowanie regionu 16S rRNA (V4) dla próbek pozyskanych od 54 przedstawicieli ze wspomnianych grup oraz dla 10 pobranych od osób zamieszkujących Amerykę Północną.

 

Na podstawie uzyskanych wyników i przeprowadzonych zestawień udało się zaobserwować silne sygnały wskazujące na spadek udziału niektórych rodzajów bakterii w ogólnej kompozycji mikrobiomu, między innymi Ruminobacter, Campylobacter, Treponema oraz Prevotellau u populacji z silniej rozwiniętymi metodami rolniczo-hodowlanymi w porównaniu do grupy ze zbieracko – łowieckim tradycjami. Jednocześnie zaobserwowano podwyższony udział bakterii typu Actinobacteria, Verrucomicrobia oraz Firmicutes u populacji bardziej uprzemysłowionych i stosujących metody hodowlane. Dodatkowo dzięki innym badaniom przeprowadzonym na populacji Hadza, przejawiającej łowiecko-zbierackie tradycje udało się dodatkowo wskazać na silną korelację wody pitnej ze składem mikrobiomu.

 

Autorzy, wiążą nadzieję na pojawienie się głębszych badań zainicjowanych tym projektem, które pomogą zagłębić się w ten temat jeszcze bardziej, ujawniając efekty takich zmian w mikrobiomie na funkcjonowanie naszych organizmów w kontekście metabolizmu, odpowiedzi immunologicznej i wielu innych aspektach.

 

Więcej informacji