Analiza CNV

Wysokiej rozdzielczości, proste, szybkie i wiarygodne rozwiązanie Fluidigm Digital Array IFCs z zastosowaniem digital PCR.

analiza-cnv
Opis ogólny

Analiza CNV

Analiza CNV istotna jest dla zrozumienia zmienności genetycznej i jej powiazań z jednostkami chorobowymi. Stosowane dotąd techniki ograniczane są przepustowością i rozdzielczością systemów do analizy. Problem ten przezwycięża system Fluidigm Digital Array IFCs z zastosowaniem digital PCR.

Digital PCR to wyjątkowo dokładna metoda ilościowego opisu próbki, idealnie pasująca do determinacji CNV analizowanej próby. Odbywa się to dzięki równoczesnej analizie ilościowej genu badanego i referencyjnego, z użyciem odpowiednio różnych barwników fluorescencyjnych do każdego z nich. Stosunek zliczeń uzyskanych z obu barwników to względna liczna kopii analizowanego genu w próbce. Informację tę uzyskać można w pojedynczym panelu Digital Array IFC określając różnicę pomiędzy 4 i 5 kopiami lub w multiplikowanym panelu aby osiągnąć większą rozdzielczość metody.

Specyfikacja techniczna
Dokumenty