Proteomika

Urządzenia do elektroforezy preparatywnej pomocne w pracowni spektrometrii masowej.

Proteomika
Opis ogólny

Urządzenia do elektroforezy preparatywnej pomocne w pracowni spektrometrii masowej.

System SageELF to urządzenie umożliwiające frakcjonowanie próbek białkowych pod względem masy makromolekuł. Urządzenie pozwala na rozdział białek o masie od 10 do 500 kDa oraz pozyskanie nawet 12 frakcji białkowych z jednej próbki.

    Frakcjonowanie prób białkowych pod względem masy cząsteczek to:

  • wstępny krok do identyfikacji peptydów / białek metodą spektrometrii masowej
  • technika wzbogacenia próby w białka występujące w niewielkiej ilości w materiale wyjściowym
  • etap przygotowawczy do badań nad złożonymi kompleksami białkowymi

System BluePippin pozwala na przeprowadzenie rozdziału elektroforetycznego do 5 prób białkowych jednocześnie i pozyskanie po jednej frakcji białek (w zakresie od 1 do 200 kDa) o zadanych parametrach przez użytkownika parametrach, indywidualnie dla każdej z prób. System Blue Pippin wraz z gotowymi kasetami białkowymi przeznaczonymi do prac proteomicznych stanowi alternatywę dla technik „in-gel digestion” i jest pomocne w przygotowaniu próbek do dalszych analiz peptydów metodą spektrometrii masowej.

Produkty
do preparatywnej elektroforezy białek:

 

Sage
ELF Sample Fractionator

ELF0001

3% Agarose SDS Protein ELF
cassette, 4/pack

4 kasety żelowe z odczynnikami |
ELP3004

3% Agarose SDS Protein ELF
cassette, 10/pack

10 kaset żelowych z odczynnikami |
ELP3010

5% Agarose SDS Protein ELF
cassette, 4/pack

4 kasety żelowe z odczynnikami |
ELP5004

5% Agarose SDS Protein ELF
cassette, 10/pack

10 kaset żelowych z odczynnikami |
ELP5010

Blue Pippin Instrument

BLU001

3% Agarose SDS Protein BP
cassette, 10/pack

10 kaset żelowych z odczynnikami |
PBE3010

5% Agarose SDS Protein BP
cassette, 10/pack

10 kaset żelowych z odczynnikami |
PBE5010

Specyfikacja techniczna
Dokumenty