source-bioscience Source Bioscience

Firma OpenExome udostępnia usługi sekwencjonowania następnej generacji. Zależnie od potrzeb danego projektu badawczego nasi klienci mają możliwość zlecenia wykonania analizy począwszy już od etapu oczyszczania kwasów nukleinowych z wyjściowej próbki aż do opracowania bioinformatycznego danych uzyskanych podczas sekwencjonowania. Czas realizacji projektu zależny jest od rodzaju wybranej aplikacji i waha się od 6 do 12 tygodni. Przy wykonaniu usługowego sekwencjonowania następnej generacji współpracujemy z renomowanym europejskim dostawcą usług z dziedziny LifeSciences – laboratorium Source BioScience.

Source BioScience może pochwalić się niemal 15 letnim doświadczeniem w pracy z technikami sekwencjonowania. W odpowiedzi na rozwój technologii jednostka rozwijała infrastrukturę laboratoryjną najpierw na potrzeby tradycyjnego sekwencjonowania wg metody Sangera, a następnie stworzyła pracownie sekwencjonowania następnej generacji. Laboratorium analiz genetycznych BioScience posiada certyfikacje GLP oraz GCP, a także jest akredytowanym przez firmę Illumina dostawcą usług NGS.

    Oferujemy usługę sekwencjonowania:

  • na platformach MiSeq lub HiSeq, zależnie od wymogów danego projektu jeśli chodzi o przepustowość analizy oraz ilość uzyskiwanych danych
  • obejmującą szeroką paletę aplikacji (sekwencjonowanie genomów de novo, re-sekwencjonowanie, celowane re-sekwencjonowanie, sekwencjonowanie amplikonów, sekwencjonowanie krótkich RNA, badania metagenomiczne, sekwencjonowanie transkryptomów, sekwencjonowanie egzomów, ChIP-Seq)
  • z możliwością poszerzenia współpracy o analizę bioinformatyczną. Opracowanie bio-IT uzgadniane jest indywidualnie z klientem i adekwatnie do danej aplikacji. Zespół bioinformatyków dokłada starań, aby surowe dane zbierane podczas reakcji sekwencjonowania możliwie szybko złożyć w kompletne sekwencje oraz przygotować zestawienia, na podstawie których badacz w sposób nie skomplikowany będzie mógł w wyciągać wnioski.
http://www.sourcebioscience.com