Informacja dla osób fizycznych przekazujących na piśmie, drogą elektroniczną lub ustnie swoje dane osobowe, których przekazanie nie jest wymagane przez administratora danych

  1. Administratorem Państwa danych jest OpenExome spółka cywilna Radosław Wójtowicz i Juliusz Unrug z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 101 lok. 5.22, 02-089 Warszawa adres email: community@openexome.pl
  2. U administratora danych nie został powołany inspektor ochrony danych.
  3. Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody wyrażonej przez przekazanie danych administratorowi danych. Podali Państwo swoje dane osobowe z własnej inicjatywy, tak więc nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych.
  4. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, w tym do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Państwa dane będą przechowywane przez administratora przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, jeżeli administrator danych nie powiadomi Państwa o przetwarzaniu przez okres dłuższy.
  6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
  9. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Złożenie zapytania za pomocą powyższego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu obsługi w/w zapytania (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997).

Jednocześnie złożenie zapytania jest jednoznaczne z akceptacją Polityki prywatności.

OpenExome s.c.
Budynek Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Żwirki I Wigury 101 lok. 5.22
02-089 Warszawa
tel./fax: (+48) 22 55 26 716
e-mail: community@openexome.pl