System C1

Nowe podejście do genomiki pojedynczej komórki. Pierwszy na świecie komercyjnie dostępny system izolowania pojedynczej komórki do analiz genetycznych.

System C1
Opis ogólny

C1 Single-Cell AutoPrep System to pierwszy na świecie komercyjnie dostępny zautomatyzowany system izolowania pojedynczej komórki do analiz genetycznych. Umożliwia łatwy i wysoko powtarzalny proces analizy ekspresji genowej dla 96 pojedynczych komórek.

System C1 to zupełnie nowe podejście do genomiki pojedynczej komórki. Oparty jest na innowacyjnej technologii mikroprzepływowej (microfluidic), która umożliwia szybką i wiarygodną analizę genomiczną pojedynczej komórki. Po raz pierwszy izolacja, odwrotna transkrypcja, preamplifikacja oraz detekcja i analiza aktywności komórki możliwa jest przy użyciu jednej technologii. Radykalnie obniża to błąd analizy spowodowany zazwyczaj zastosowaniem różnorodnych technik i platform analitycznych.

System C1 umożliwia analizę różnicowania komórek, pomiar odpowiedzi pojedynczej komórki na stymulację, weryfikację krytycznych biomarkerów chorobowych, walidację wyciszania RNAi oraz przeprowadzanie screeningu substancji, które kandydują do miana leku.

System C1 umożliwia przygotowanie 96 pojedynczych komórek. Proces rozpoczyna się od wyłapania poszczególnych, pojedynczych komórek do pojedynczych komór reakcyjnych (chambers). Następnie prowadzona jest weryfikacja liczby pułapkowanych komórek, oraz rozróżnienie pomiędzy komórkami martwymi i żywymi. Później kolejno następują bezpośrednia liza komórek oraz odwrotna transkrypcja i preamplifikacja.

Ilościowy PCR oraz analiza prowadzone są przy użyciu systemu BioMark™ HD. Preamplifikowane produkty z systemu C1 są rozcieńczane i przepipetowane do Dynamic Array™ IFC, aby następnie zostać załadowane na pokład BioMark HD do reakcji PCR. Analizę umożliwia Fluidigm Real-Time PCR Analysis Software.

Specyfikacja techniczna
AplikacjeAktualnie: Ekspresja genów, ekspresja genów na poziomie pojedynczej komórki, analiza mRNA na poziome pojedynczej komórki
Planowane: analiza miRNA
Próbkilinie komórkowe
Objętość próbki200 – 1,000 komórek
Średni rozmiar komórek10 – 25 mikronów
Wyłapywanie komórekfrekwencja >90% dla 1,000 komórek
Przepustowośćwyłapywanie, oczyszczanie, liza, RT, preamplifikacja i wzrost: 10 godz.
Masa46.7 kg
Rozmiary (w przybliżeniu)66 x 48 x 41 cm
Zasilanie9A, 100 V – 240 V, 50/60 Hz
Łącze4x USB 2.0
* Specifikacja demonstrowana dla linii K562
Dokumenty