System NextSeq 500

Pierwszy personalny sekwenator o dużej przepustowości.

system-nextseq-500
Opis ogólny

System NextSeq 500 to wysoka przepustowość oraz szybkość, prostota i niski koszt sekwencjonowania. Zintegrowany system z uproszczoną procedurą sekwencjonowania pozwala na wykonywanie wielu aplikacji w trakcie jednej reakcji, w tym sekwencjonowania całogenomowego oraz całotranskryptomowego. NextSeq 500 nie wymaga wyspecjalizowanego sprzętu dodatkowego a użytkownik sam może dostosowywać wydajność urządzenia do wykonywanej aplikacji lub jej zakresu.

NextSeq 500 to jedyny personalny sekwenator pozwalający na wykonanie sekwencjonowania ludzkiego genomu przy pokryciu 30x w jednej reakcji. Przepustowość systemu umożliwia również przeprowadzenie wielu aplikacji w trakcie zaledwie jednego dnia. Użytkownik może przełączać się pomiędzy dwoma konfiguracjami wykonując aplikacje wysokoprzepustowe lub niewymagające wysokiej przepustowości bez straty odczynników.

Zaprojektowany tak, aby zminimalizować czas konieczny do rozpoczęcia sekwencjonowania, poprzez zastosowanie procedury „load-and-go”. Użytkownik umieszcza w urządzeniu płuytkę do sekwencjonowania (flow cell) oraz gotowy do użycie wkład odczynnikowy i rozpoczyna reakcję przez naciśnięcie guzika start. Procedura nie wymaga żadnych dodatkowych odczynników. NextSeq 500 posiada zintegrowany moduł do generowania klastrów, sekwencjonowania przez syntezę oraz moduł odczytu sekwencji. Wszystko w jednym urządzeniu w celu maksymalnego uproszczenia obsługi. Postępujący proces sekwencjonowania może być monitorowany bezpośrednio z urządzenia lub zdalnie z dowolnej lokalizacji. Dodatkowe usługi takie, jak BaseSpace w postaci usługi chmurowej lub lokalnego serwera umożliwiają zarządzanie, analizowanie oraz dzielenie się wynikami z innymi użytkownikami.

NextSeq 500 to najbardziej wszechstronny i elastyczny system do sekwencjonowania następnej generacji.

Specyfikacja techniczna
Wydajność systemu NextSeq 500
Tryb High Output
1 reakcja
Tryb Mid Output
1 reakcja
1 ludzki genom3 ludzkie egzomy
9 ludzkich egzomów6 dużych paneli genowych
10 transkryptów96 paneli amplikonowych
Przybliżone czas reakcji i wydajność (generowanie klastrów i sekwencjonowanie)
Długość odczytu (bp)Tryb High OutputTryb Mid Output
CzasWydajnośćCzasWydajność
2 x 150ok. 29h100-120Gb26h32.5-39Gb
2 × 7518h50-60Gb15h16.25-19.5Gb
1 × 7511h25-30Gb
Ilość przefiltrowanych odczytów
Tryb High OutputTryb Mid Output
Odczyty pojedynczedo 400 milionówdo 130 milionów
Odczyty sparowanych końcówdo 800 milionówdo 260 milionów
Jakość odczytów
Długość odczytuTryb High OutputTryb Mid Output
2 x 150>75% par zasad powyżej Q30>75% par zasad powyżej Q30
2 × 75>80% par zasad powyżej Q30>80% par zasad powyżej Q30
1 × 75>80% par zasad powyżej Q30
Dokumenty