System PippinHT

Pippin HT to elektroforetyczny system selekcji fragmentów DNA przeznaczony dla pracowni sekwencjonowania następnej generacji.

system-pippinht
Opis ogólny

System PippinHT

PippinHT to elektroforetyczny system selekcji fragmentów DNA adresowany do pracowni, w których prowadzone są reakcje sekwencjonowanie następnej generacji na skalę średnio- lub wysokoprzepustową. Aparat opracowano i optymalizowano w oparciu o doskonale już sprawdzoną technologię systemów z grupy Pippin, modyfikując konstrukcję urządzenia oraz zmieniając układ kaset żelowych. System PippinHT pozwala na jednoczesny rozdział do 24 prób DNA. Zależnie od potrzeb i wyboru użytkownika możliwe jest prowadzenie elektroforezy z wykorzystaniem jednej lub dwóch 12-dołkowych kaset żelowych. Dostępne obecnie rodzaje kaset żelowych pozwalają na rozdział elektroforetyczny DNA z zakresu 90 pz – 2 000 pz.

  Zalety systemu PippinHT:

 • usprawnienie procedury i zapewnienie powtarzalności sposobu przygotowania bibliotek do analiz NGS
 • oszczędność czasu (zależnie od obranych parametrów frakcjonowanie 24 prób trwa od 30 do 90 minut)
 • minimalizacja błędów wynikających z subiektywnej oceny badacza. Wybór frakcji fragmentów DNA o określonym przedziale długości odbywa się sposób automatyczny dla całej puli prób poddanych elektroforezie
  Zastosowania:

 • przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania całogenomowego oraz analiz RNA-Seq
 • izolowanie bibliotek miRNA-Seq z dimerów adaptorów i większych fragmentów cDNA
 • przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania z materiału pozyskanego techniką immunoprecypitacji chromatyny (biblioteki typu ChIP-Seq)
Specyfikacja techniczna

System PippinHT składa się z: aparatu PippinHT, klawiatury i myszy komputerowej. Aparat zawiera wbudowany procesor (CPU) odpowiedzialny za sterowanie systemem, dlatego nie wymaga on komputera zewnętrznego. Do pracy z systemem PippinHT przeznaczone są odpowiednie kasety żelowe z dołączonym zestawem buforów do elektroforezy.

  Kasety żelowe do frakcjonowania próbek DNA:

 • 3% agaroza, dla fragmentów 90 bp – 200 bp
 • 2% agaroza, da fragmentów 100 bp – 600 bp
  Parametry techniczne:

 • napięcie elektroforezy: 75V, stałe lub pulsacyjne
 • detekcja optyczna: wzbudzenie – 470 nm, emisja – 525 nm
 • prąd: 100-240 V, 2,5A, 50-60 Hz
 • ciężar: 9 kg
 • wymiary: 46 x 33 x 64 cm
Dokumenty