System SageELF

Urządzenie do elektroforezy preparatywnej pozwalające na frakcjonowanie próbek DNA lub próbek białkowych pod względem masy makromolekuł.

system-sageelf
Opis ogólny

System SageELF

System SageELF to urządzenie do elektroforezy preparatywnej pozwalające na frakcjonowanie próbek DNA lub próbek białkowych pod względem masy makromolekuł. Urządzenie to pozwala na uzyskanie do 12 frakcji z jednej próbki. Zasilacz systemu ELF umożliwia wykorzystanie techniki elektroforezy pulsowej (PFGE) zapewniając tym samym efektywny rozdział dużych cząsteczek DNA.

Parametry dla każdej z frakcji definiowane są przez użytkownika z poziomu oprogramowania sterującego Systemem ELF. Kolejne frakcje z rozdzielanej próbki pozyskiwane są do buforu (bez konieczności wycinania fragmentu żelu i eluowania materiału z wycinka żelu). Rozdział elektroforetyczny i frakcjonowanie próbki odbywa się w kasetach żelowych, które dobierane sią zależnie od składu rozdzielanej próbki oraz od tego jakie frakcje winny być pozyskane. W jednej kasecie żelowej prowadzone jest frakcjonowanie pojedynczej próbki. System ELF pozwala na równoczesną elektroforezę preparatywną w dwóch kasetach żelowych.

  Zalety systemu SageELF:

 • pozwala na precyzyjną analizę złożonych próbek
 • umożliwia jednoczesne przygotowanie bibliotek DNA różniących się wielkością insertów
 • w przypadku prób unikalnych pozwala na pozyskanie frakcji DNA do bieżących analiz oraz na potrzeby przyszłych projektów badawczych
  Zastosowania:

 • analizy proteomiczne w tym oznaczenia metodą spektrometrii masowej
 • przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania w trybie sparowanych końców
 • identyfikacja wariantów splajsingowych
Specyfikacja techniczna

System SageELF składa się z: aparatu ELF, klawiatury i myszy komputerowej. Aparat ELF zawiera wbudowany procesor (CPU) odpowiedzialny za sterowanie systemem, dlatego nie wymaga on komputera zewnętrznego. Do pracy z systemem SageELF przeznaczone są dedykowane do poszczególnych zastosowań gotowe kasety żelowe.

  Kasety żelowe do frakcjonowania próbek DNA:

 • 3% agaroza, dla fragmentów 50 – 400 bp
 • 2% agaroza, dla fragmentów 100 bp – 2,2 kb
 • 0.75% agaroza, dla fragmentów 300 bp – 18 kb
  Kasety żelowe do frakcjonowania próbek białkowych (będą dostępne komercyjnie od 11.2014):

 • 5% agaroza, dla cząsteczek o masie 10 – 100 kDa
 • 3% agaroza, dla cząsteczek o masie 50 – 500 kDa
  Parametry techniczne:

 • napięcie elektroforezy: do 25V do 150V, stałe, zadawane przez użytkownika lub pulsacyjne
 • detekcja optyczna: wzbudzenie – 470 nm, emisja – 525 nm
 • prąd: 100-240 V, 2,5A, 50-60 Hz
 • ciężar: 9 kg
 • wymiary: 27 x 34 x 27 cm
Dokumenty