Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości www.openexome.pl
Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Szanowni Państwo!
Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
W tym miesiącu postanowiliśmy pochylić się nad możliwościami analizy genomu, transkryptomu, metylomu pojedynczych komórek i podpowiadamy wybór najnowszych prac podsumowujących projekty epigenetyczne oraz artykułów przeglądowych dotykających tej tematyki.
Marcowe wydanie newslettera obfituje również w opis nowych urządzeń do sekwencjonowania oraz zestawów odczynników, które producenci przygotowali z początkiem 2015 roku. Dodatkowo proponujemy Państwu udział w konkursie znajomości odczynników Epicentre.
W stałych rubrykach tradycyjnie informujemy o zbliżających się konferencjach i sympozjach tematycznych. Znajdziecie w nich Państwo również tematy seminariów on-line Illumina, które odbędą się w najbliższych tygodniach.
Życzymy przyjemnej lektury i czekamy na propozycje zagadnień, które Państwa zdaniem powinny znaleźć się w kolejnych wydaniach naszego periodyku.
Zespół OpenExome
Rozważania na temat single-cell genomics
Badania na pojedynczych komórkach a rozwój medycyny
Wydarzenia
KONKURS Z NAGRODAMI
tylko dla czytelników newslettera
Tematy webinarów on-line
Kalendarz konferencji
Nowości
MiSeq FGx i NGS dla genetyki sądowej
NextSeq550
HiSeq X Five, HiSeq 3000 i HiSeq4000
Polaris i funkcjonalne badania pojedycznych komórek
ADH MASTR v2
Nowy test NIPT (13,18.21, X) Multiplicom
Zachęcamy Państwa do zastanowienia się nad tym, czy badanie procesów biologicznych na poziomie pojedynczej komórki rzeczywiście przynosi odpowiedzi od dawna poszukiwane przez diagnostów klinicystów, terapeutów czy mikrobiologów. Naszym zdaniem doskonałą podstawą do tych rozważań jest praca przeglądowa opublikowana przez dr Westbrook Wavera i współpracowników z laboratorium Biotechnologii Mikroprzepływowej Uniwersytetu Kalifornijskiego na łamach Current Opinion in Biotechnology. Autorzy wspomnianego artykułu przekonują, że w wielu przypadkach za patologiczne funkcjonowanie lub/i wygląd danej tkanki odpowiada jedynie ułamek procenta budujących go komórek. I to właśnie w tej znikomej frakcji komórek dochodzi do uszkodzenie DNA, syntezy białka o nieprawidłowej budowie czy zaburzenia określonego szlaku przekazywania sygnału. A w konsekwencji te pozornie drobne zmiany rozpoczynają lawinę nieprawidłowości w zbiorze rozmaitych komórek budujących daną tkankę, co może spowodować bardzo poważne konsekwencje dla całego organizmu.
W kolejnych rozdziałach artykułu wskazywane są przykłady dziedzin medycyny i biologii (w tym onkologia, immunologia, neurobiologia, medycyna regeneracyjna nakierowana na wykorzystanie komórek macierzystych czy mikrobiologia), w których stosuje się już technologie nanoprzepływowe pozwalające separować pojedyncze komórki oraz narzędzia biologii molekularnej umożliwiające pozyskiwanie i badanie materiału genetycznego lub białek obecnych w pojedynczych komórkach. Autorzy pragną pozostawić czytelnika z konkluzją, że świadomość wysokiej różnorodności komórek budujących pozornie monolitowe struktury organizmów żywych powinna zachęcić badaczy do zgłębiania procesów przebiegających w indywidualnych komórkach. Dopiero statystyki przygotowane z danych dotyczących indywidualnych komórek dają pełen obraz całej ich populacji i pozwalają na lepszy opis procesów patogennych przebiegających w tkankach.
Źródło: Pubmed, PMID: 24484889
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3912466/pdf/nihms533784.pdf
Sekwencjonowanie metylomu indywidualnych komórek - już możliwe
Na stoliki w pokojach socjalnych Państwa laboratoriów podrzucilibyśmy też pracę autorstwa Sebastien Smallwood, który wraz z grupą badaczy z Instytutów Badawczych oraz Uniwersytetu w Cambridge podsumowuje doświadczenia związane z analizą metylomu pojedynczych komórek. Praca ukazała się w sierpniu 2014 na łamach Nature Methods i opisuje nowatorskie podejście do badań epigenetycznych, które badacze z Wielkiej Brytanii przeprowadzali na komórkach macierzystych embrionów mysich. Badacze udowadniają, że wielkoskalowa analiza modyfikacji DNA w pojedynczych komórkach jest możliwa do przeprowadzenia i opisują kolejne kroki pozyskiwania komórek oraz przygotowania bibliotek do metody WGBS. Podsumowując pracę stwierdzają, że zoptymalizowali protokół, który pozwala dość precyzyjnie oceniać poziom metylacji 5mC w poszczególnych komórkach i na tej podstawie wnioskować o wpływie tych modyfikacji na proces różnicowania komórek w populacji.
Źródło: Pubmed, PMID: 25042786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4117646/pdf/emss-59406.pdf
Badania epigenetyczne indywidualnych komórek
Dobrym uzupełnieniem niniejszego prasy branżowej wydaje się być praca przeglądowa napisana przez zespół Soloway Laboratory z amerykańskiego Cornell University. Jej autorzy wychodząc od definicji epigenetyki i epigenomiki wskazują popularne obecnie cele kierunki badań, a następnie przedstawiają kolejne metody pomocne w identyfikacji miejsc metylacji czy acetylacji chromatyny oraz w badaniu dynamiki zmian tych modyfikacji. Pracownicy Soloway Laboratory mają nadzieję, że nieustanne udoskonalanie protokołów badań wykorzystujących technologie single-cell genomics czy NGS przyspieszą także tempo realizacji projektów epigenetycznych.
Źródło: Pubmed, PMID: 25204781
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1046202314002825
Podumowanie prac NIH Roadmap Epigenetic Consotrium w lutowym wydaniu Nature
Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Polecamy Państwu gorąco odwiedzenie strony internetowej założonego w 2008 konsorcjum Roadmap Epigenetic Project NIH, którego celem jest jak najpełniejsza charakterystyka epigenomu człowieka. Siedem lat badań prowadzonych równocześnie w kilku ośrodkach naukowych w Stanach Zjednoczonych zaowocowało opracowaniem szeregu protokołów analiz i ogromem danych na temat regulacji ekspresji genów. W ostatnim wydaniu Nature znajdziecie również Państwo artykuł podsumowujący jeden z etapów pracy konsorcjum, mający na celu opisanie referencyjnych epigenomów człowieka. Praca przedstawia interesujące zestawienia danych uzyskanych podczas analizy szeregu tkanek i pierwotnych linii komórkowych człowieka. Wydaje nam się, że to lektura obowiązkowa dla osób, które zgłębiają procesy translacji i regulacji ekspresji genów.
Źródła: Pubmed, PMID: 25693563
http://www.nature.com/nature/journal/v518/n7539/pdf/nature14248.pdf
http://www.roadmapepigenomics.org
Konkurs z nagrodami
Zapewne wiecie Państwo, że renomowany producent odczynników do biologii molekularnej firma w Epicentre pod koniec 2011 roku dołączyła do grupy kapitałowej Illumina. Obecnie finalizowana jest konsolidacja katalogu odczynników, a co za tym idzie wybrane odczynniki Epicentre ściśle związane z analizami NGS od marca 2015 będą nosiły zmienioną nazwę, będą oznakowane logo Illumina, a ich opis zostanie przeniesiony na stronę internetową Illumina.
Dotyczy to m.in. produktów:
• ARTseq Ribosome Profiling Kit – obecnie występuje pod nazwą TruSeq Ribo Profile Kit
• EpiGnome Methyl Seq Kit - obecnie nazwane TruSeq DNA Methylation Kit
• Ribo-Zero Kits
Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
W związku z powyższym firmy Analityk i OpenExome zachęcają Państwa do przyjrzenia się ofercie odczynnikowej Illumina/Epicentre i jednocześnie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie. Wystarczy poświęcić kilka minut i odpowiedzieć na poniższe pytania:
1. Quick Extract czy Master Pure, którą grupę produktów do oczyszczania kwasów nukleinowych z prób biologicznych należy wybrać, jeśli docelowo planowana jest analiza metodą sekwencjonowania następnej generacji?
2. Jaką nazwę nosi obecnie EpiGnome Methyl Seq - zestaw do przygotowania bibliotek na potrzeby analizy metylowanego DNA?
3. Do czego służy grupa produktów o nazwie Ribo-Zero?
4. Czy przygotowanie bibliotek RNA-Seq w oparciu o odczynniki SuperScript Complete uwzględnia etap usunięcia sekwencji rybosomalnego RNA z próby?
5. Czy możliwe jest przygotowanie bibliotek do RNA-Seq zawierających jedynie nici RNA aktywne transkrypcyjnie?
Trzy pierwsze osoby, które prześlą komplet prawidłowych odpowiedzi na adres community@openexome.pl otrzymają nagrodę - zestaw odczynników do optymalizacji reakcji PCR, FailSafe System.
Informacje od partnerów OpenExome
Illumina
MiSeq FGx i ForenSeq DNA Signature Library Prep – innowacyjne rozwiązanie dla genetyków sądowych
MiSeq FGX ™ jest pierwszym na rynku sekwenatorem NGS zaprojektowanym i w pełni zwalidowanym specjalnie dla aplikacji z dziedziny genomiki sądowej. Na system MiSeq FGX ™ składa się sekwenator, dedykowane oprogramowanie analityczne oraz specjalne odczynniki do przygotowywania bibliotek i sekwencjonowania. Całość tworzy kompletne gotowe rozwiązanie „od próbki do odpowiedzi”, dające możliwość analizy zarówno rutynowych jak i wymagających próbek kryminalistycznych. Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Podstawowe cechy i zalety systemu MiSeq FGX ™:
• kompletny system "wszystko w jednym" i ujednolicony protokół, czyli:
– maksymalna ilość informacji genetycznej z ilościowo najmniejszej próbki
– połączenie odczytów STR i SNP w jednym teście – większa skuteczność identyfikacji przy zachowaniu zgodności z obecną globalną bazą danych STR
– kompleksowa analiza w jednej reakcji i eliminacja skomplikowanej ścieżki decyzyjnej podczas analizy
– skrócenie i ułatwienie programów szkoleniowych, walidacji QA/QC i badań biegłości
• możliwie najkrótsze amplikony dla markerów STR oraz duży panel SNP w amplikonach, których długość w większości nie przekracza 100 pz, czyli:
– większa ilość danych dyskryminacyjnych, możliwych do uzyskania z próbek zawierających zdegradowane DNA lub silne inhibitory amplifikacji
• szersze możliwości identyfikacji prób w mieszankach dzięki połączeniu większej liczby markerów z naturalną czułością technologii sekwencjonowania Illumina, czyli:
– znacznie lepsza zdolność do wykrywania w mieszaninach składników śladowych, które mogłyby nie zostać wykryte tradycyjną analizą STR i elektroforezą kapilarną
• nowe ścieżki dochodzeniowe w sprawach bez podejrzanego:
– postęp i potencjalne rozwiązanie spraw, w których wcześniejsze konwencjonalne śledztwa i odniesienia do kryminalistycznych baz danych nie pozwoliło na identyfikację podejrzanego
Podstawowe aplikacje systemu MiSeq FGX ™ w genetyce sądowej:
• testowanie DNA w postępowaniach karnych i dochodzeniach kryminalistycznych
• profilowanie DNA dla potrzeb kryminalistycznych baz danych
• analizy DNA mitochondrialnego w badaniach identyfikacyjnych osób zaginionych
• identyfikacja ofiar katastrof
ForenSeq DNA Signature Prep Kit
Kluczowym etapem protokołu jest przygotowanie próbek do sekwencjonowania. Zestaw ForenSeq DNA Signature Prep Kit obejmuje wszystkie odczynniki niezbędne do stworzenia bibliotek do sekwencjonowania kryminalistycznych próbek DNA. Zestaw stworzono tak, aby wysoka rozdzielczość i wyjątkowa dokładność odczytów wykonanych dla złożonych mieszanin lub zdegradowanego DNA była osiągalna także dla próbek pozyskanych w śladowych ilościach – już od 1 ng DNA.
Zestaw w połączeniu z dedykowaną chemią do sekwencjonowania umożliwia laboratoriom pełną analizę trudnych i śladowych próbek przy dostępie do szerokiej gamy informatywnych STR i SNP w jednym zestawie. Analiza jest szybka i dzięki multipleksowaniu próbek, zapewnia dużą przepustowość systemu.
Podstawowe aplikacje systemu MiSeq FGX ™ w genetyce sądowej:
• jednoczesne przygotowanie 96 próbek w prostym, płytkowym formacie
• wymagane standardowe wyposażenie laboratorium
• mieszanki primerów ukierunkowane na analizy sekwencji STR autosomalnych i chromosomów płciowych oraz SNP związanych z identyfikacją tożsamości, w jednej reakcji
• opcjonalne rozszerzenie panelu SNP dla cech pochodzenia biogeograficznego (ancestry-informative SNPs, aiSNPs) oraz cech fenotypowych (phenotypic-informative SNPs, piSNPs)
• łącznie ponad 200 markerów (tabela)
Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Szczegółowe informacje
Click here to see how NGS is transforming forensic science
NextSeq500 – sekwenator NGS z możliwością skanowania mikromacierzy
W styczniu 2015 Illumina ogłosiła premierę systemu NextSeq 550, aparatu łączącego dotychczasowe możliwości standardowego systemu NextSeq 500 i narzędzia do skanowania mikromacierzy. Poprzez dodanie opcji skanera laboratoria wykorzystujące system uzyskają dostęp do komplementarnej i wciąż szeroko stosowanej technologii mikromacierzowej.
NextSeq550 będzie od razu zintegrowany z powszechnie znanym oprogramowaniem BlueFuse wykorzystywanym do analiz genetycznych w diagnostyce preimplantacyjnej. Zakres możliwości aplikacyjnych systemu NextSeq 550 to oprócz zdrowia reprodukcyjnego również ogólna diagnostyka genetyczna oraz diagnostyka i badania naukowe z zakresu onkologii i hematologii. Z chwilą oficjalnej premiery system NextSeq 550 jest dostępny do zamówienia.
Pierwsze aplikacje kompatybilne z systemem NextSeq 550 to przede wszystkim macierze dedykowane do badań cytogenetycznych oraz te przeznaczone do genetycznej diagnostyki preimplantacyjnej (PGD).
Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Więcej informacji na temat NextSeq500 oraz najnowszego Nextseq500
HiSeq X Five, HiSeq3000 HiSeq 4000 - nowe sekwenatory wysokoprzepustowe już dostępne
Kolejne nowe systemy do sekwencjonowania firmy Illumina wprowadzone na rynek z początkiem 2015 roku to: HiSeq X Five oraz HiSeq 3000 i HiSeq 4000. Stanowią one kolejne kroki na drodze wzrostu przepustowości systemów przy jednoczesnym spadku kosztów analizy.
Po premierze systemu HiSeq X Ten w 2014, system HiSeq X Five to rozwiązanie dla laboratoriów zainteresowanych technologia HiSeq X ale na mniejszą skalę. System HiSeq X Five składający się z pięciu niezależnych urządzeń HiSeq X, umożliwia wdrożenie sekwencjonowania genomu człowieka na skalę populacyjną przy niższym poziomie inwestycji ale wciąż na atrakcyjnym poziomie ceny za genom. Przy pełnym wykorzystaniu przepustowości 5 urządzeń HiSeq X analizuje ponad 9000 genomów rocznie. Głównym celem wprowadzenia systemu jest adaptacja sekwencjonowania genomu człowieka na szeroką skalę w mniejszych ośrodkach tym zainteresowanych.
Sztandarowy system HiSeq 2500 także doczekał kolejnych wersji. W wyniku połączenia systemu HiSeq 2500 oraz innowacyjnej technologii uporządkowanych flow cell (ang. patterned flow cell technology) stworzonej dla systemów HiSeq X, skonstruowano systemy HiSeq 3000 oraz HiSeq 4000 charakteryzujące się znacznie większą szybkością analizy oraz tym samym zakresem aplikacji, co system HiSeq 2500. Nowa technologia uprządkowania flow cell powoduje, że system HiSeq 3000 (wykorzystujący 1 flow cell) oraz HiSeq 4000 (wykorzystujący 2 flow cell) wkraczają na nowy niedostępny dotychczas poziom przepustowości przy znacznie niższym koszcie za analizę w stosunku do HiSeq 2500. I tak system HiSeq 4000 może analizować w trakcie jednego cyklu pracy:
• do 12 genomów
• do 100 pełnych transkryptomów
• lub do 180 egzomów
Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Porównanie możliwości wybranych systemów
Fluidigm
Polaris - nowy system do funkcjonalnej analizy pojedynczych komórek
Selekcja i hodowla w kontrolowanych warunkach jest już możliwa na pokładzie jednego aparatu! Jest nim system Polaris firmy Fluidigm.
Dzięki zastosowaniu nowego typu czipów IFC (Integrated Fluidic Circuits) system umożliwia aktywną selekcję i izolację pojedynczych komórek z heterogenicznej grupy komórek wyjściowych. Po aktywnej selekcji (opartej o reakcję barwnikową a nie selekcję rozmiaru komórek) pojedyncze komórki przechowywane są in vivo w pełni kontrolowanych warunkach w jednej z 48 komór płytki IFC. Selekcja może być prowadzona w sposób ciągły z grupy 64 komórek wyjściowych (o rozmiarach 5-25um) aż do kompletnego zapełnienia wszystkich 48 komór docelowych. Komory umożliwiają przechowywanie komórek do 24h w warunkach kontrolowanego przepływu mediów, gazów, temperatury i wilgotności. Tak wyłapane komórki poddawane są kontrolowanemu wpływowi maksymalnie 6 różnych, dowolnie determinowanych czynników, w zależności od typu prowadzonego eksperymentu. Czynnikiem analizy może być 6 różnych czasów ekspozycji, 6 różnych typów substancji czynnych (np. leków), 6 różnych dawek etc. Warunki, dawki i czas trwania ekspozycji są w pełni kontrolowane. Następnie komórki automatycznie poddawane są lizie i system przygotowuje matrycę do analizy ekspresji mRNA w drodze sekwencjonowania NGS.
Cechy systemu polaris otwierają nowe możliwości łatwiejszego dostępu do różnorodnych analiz. na przykład umożliwiają badanie rzadkich komórek w szlaku onkologicznym, neurobiologicznym (np. badanie chorób neurodegeneracyjnych, odpowiedzi neuronalnej), immunologicznym (studia funkcjonalne) etc.
Więcej informacji na stronie producenta
Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Multiplicom
ADH MASTR v2 - rozbudowany panel genowy już dostępny
Belgijski koncern Multiplicom, producent paneli MASTR służących do przygotowywania klinicznych bibliotek NGS ogłosił właśnie rozszerzenie panelu ADH MASTR o piąty multipleks.
ADH MASTR v2 – to znane już Państwu, a teraz rozszerzone o nowe możliwości, narządzie pozwalające na prowadzenie oceny genetycznych predyspozycji pacjenta do hipercholesterolemii, która pośrednio pozwala przewidzieć skłonność do miażdżycy oraz przedwczesnych problemów z układem krążenia. ADH, to rodzinna hipercholesterolemia dziedziczona w sposób autosomalny dominujący.
Panel ADH MASTR v2 pozwala na przygotowanie biblioteki obejmującej regiony kodujące i promotorowe genów LDLR, PCSK9 i ApoE oraz fragmentu egzonu nr 26 genu ApoB. Dodane sekwencje to regiony zawierające 12 dodatkowych SNP istotnych dla wyjaśnienia możliwych wielogenowych przyczyn rodzinnej hipercholesterolemii.
Po wprowadzanej właśnie zmianie wzbogacenie prób w sekwencje mające zostać poddane sekwencjonowaniu odbywa się w trakcie 4 lub 5 reakcji typu PCR multipleks (powstaje łącznie 76 amplikonów).
Więcej informacji na stronie producenta
Wystąpienie na temat ADH MASTR (Gdański Uniwersytet Medyczny, dr hab. Bartosz Wasąg)
Zapowiedź CLARIGO, nieinwazyjnego testu do diagnostyki prenatalnej
10 lutego firma Mutiplicom ogłosiła program Early Access adresowany do laboratoriów diagnostyki molekularnej wykorzystujących platformy sekwencjonowania następnej generacji. Producent we współpracy z wybranymi laboratoriami będzie walidował najnowszy nieinwazyjny test prenatalny o nazwie Clarigo. Najnowszy test NIPT to panel wykorzystujący technologię NGS, którego zasada opiera się na analizie cfDNA płodu, izolowanego z krwi obwodowej ciężarnej kobiety. Wyniki wspomnianego testu mają dać odpowiedź na temat ilości chromosomów 21, 18 ,13 oraz chromosomu X w kariotypie płodu.
Źródło
Przypominamy o terminach zbliżających się ...
... seminariów on-line (tzw. webinars) prowadzonych przez specjalistów aplikacyjnych firmy Illumina
Illumina prowadzi szkolenia on-line dotyczące prowadzenia badań z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania następnej generacji oraz mikromacierzy.
W marcu eksperci zespołu Illumina Technical Support omówią następujące tematy:
• sekwencjonowanie amplikonów także na potrzeby analiz metagenomicznych (16S RNA)
• przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania z materiału izolowanego ze skrawków FFPE
• sekwencjonowanie de novo na podstawie odczytów uzyskanych na platformach Illumina
• analiza prób w oparciu o szlak TruSeq Synthetic Long-Reads:
część I – przygotowanie bibliotek
część II- reakcja sekwencjonowania i analiza danych
• ocena jakości przebiegu reakcji i wyników NGS z wykorzystaniem oprogramowania Sequence Analysis Viewer
Uczestnictwo w seminariach (webinarach) Illumina wymaga dostępu do internetu oraz aktywnego połączenia telefonicznego (połączenie bezpłatne). Aby wziąć udział w danym seminarium należy dokonać uprzedniej rejestracji drogą elektroniczną. Kompletną listę grudniowych seminariów oraz linki rejestracyjne znajdziecie Państwo na stronach WWW naszej firmy oraz Illumina: http://support.illumina.com/training/sequencing.ilmn.
Seminaria on-line, które cieszyły się szczególnym zainteresowaniem są dostępne w formie zarejestrowanych nagrań na stronie internetowej Illumina:
http://support.illumina.com/training/webinars/sequencing/sequencing-archive.html
http://support.illumina.com/training/webinars/array/array-archive.html
... konferencji i sympozjów w Polsce:
7th International Conference of Contemporary Oncology
Personalized Cancer Medicine and Big Data Analysis
25-27.03.2015. Poznań
link
RECOMB 2015
19th Annual International Conference on Research in Computational Molecular Biology
12-15.04.2015. Warszawa
link
(Gen)etyczna przyszłość człowieka
16-17.04.2015. Rzeszów
link
ICPMB. 9th International Conference for Plant mitochondrial Biology
17-20.05.2015. Wrocław
link
BioForum 2015, Targi Biotechnologii i Biobiznesu
20-21.05.2015. Wrocław
link
Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt
15-16.06.2015. Kraków
link
6th International Weigl Conference on Microbiology
08-10.07.2015. Gdańsk
link
... konferencji zagranicznych:
qPCR & NGS 2015 Event.
Advanced Molecular Diagnostics for Biomarker Discovery
7th international qPCR & NGS Event.
Symposium, Industrial Exhibition & Application Workshops
23-27.03.2015. Weihenstephan, Germany
link
2nd Annual Food, Genomics, Nutrition and Agriculture Genomic congress 2015
29-30.04.2015. London, UK
link
Advances in Next Generation Sequencing 2015
05-06.05.2015. Konferencja on-line
link
23rd Annual International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology and the 14th European Conference on Computational Biology
10-14.06.2015. Dublin, Ireland
link
3rd Next Generation Sequencing Data Congress 2015
15-16.06.2015. London, UK
link
Festival of Genomics
24-25.06.2015. Boston, USA
link
EUSTM 2015. 3re Annual Congress of the European Society of Translational Medicine
01-04.09.2015. Wien, Austria
link
Komentarze i opinie czytelników newslettera
Drodzy Czytelnicy! Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie podzielić się z nami swoimi opiniami dotyczącymi newslettera OpenExome. Jeśli nasuwają się Państwu komentarze na temat treści kolejnych wydań newslettera lub sugestie tematów, które warto poruszyć w tym periodyku, prosimy o przesyłanie ich na adres: community@openexome.pl.
OpenExome s.c. | ul. Schroegera 82 | 01-828 Warszawa | (+48) 22 465 25 27 | community@openexome.pl