Part 1x1 Part 1x1
Part 1x1 Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na warsztaty organizowane przez firmę ANALITYK, OpenExome oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.
Podczas warsztatów będą mieli Państwo okazję zapoznać się z pełną procedurą przygotowania biblioteki szlakiem Nextera XT. Każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie przygotować własne lub szkoleniowe próbki DNA i włączyć je do puli sekwencjonowanej biblioteki. Warsztat kończy uruchomienie sekwencjonowania na aparacie MiSeq. Wyniki sekwencjonowania zostaną udostępnione uczestnikom po jego ukończeniu.
Termin i szczegóły spotkania:

19-20 października 2017 r.

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Kajetany, ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn

Warsztaty prowadzą:

      Pani dr n. med. Agnieszka Pollak
      Pani dr Urszula Lechowicz
Part 1x1
Szczegółowy plan warsztatów dostępny będzie po potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa przez Organizatorów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt warsztatów dla jednej osoby wynosi 2500 PLN brutto.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Adres do potwierdzenia uczestnictwa:

community@openexome.pl
Part 1x1
Informujemy, że wysłanie formularza z Państwa danymi osobowymi jest wyrażeniem zgody na umieszczenie Państwa danych osobowych w bazie danych firmy OpenExome s.c. (z siedzibą w Warszawie 02-089, Budynek Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101 lok.5.22), która będzie ich administratorem (wyłącznie dla własnych potrzeb, firma OpenExome s.c. nie udostępnia Państwa danych innym podmiotom), a także na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji przez firmę OpenExome s.c rekrutacji na organizowane seminaria i konferencje, przygotowania, złożenia i realizacji ofert i/lub umów handlowych dotyczących produktów do badań naukowych i diagnostyki z obszaru „life science”. Informujemy Państwa, że macie prawo wglądu do swoich danych osobowych i możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania Państwa danych osobowych lub ich usunięcia.
OpenExome s.c. | Budynek Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
ul. Żwirki i Wigury 101 lok.5.22 | 02-089 Warszawa
tel. (+48) 22 552 67 16 | community@openexome.pl
Kliknij, aby się wypisać